W rodzinie siła

Niezależnie jak małe lub duże są dzieci, włączenie filantropii w życie rodziny, może być wspaniałym sposobem przekazywania dobrych wzorców związanych zarówno z zarządzaniem pieniędzmi jak i pomaganiem innym.

Nigdy nie jest ani zbyt wcześnie ani zbyt późno, aby włączyć dzieci w działalność filantropijną. Istnieją różne możliwości, aby dać szansę dzieciom młodszym, nastolatkom jak również i dorosłym już dzieciom zrobienia czegoś dla innych.  Dzieci, które mają swój udział w rodzinnym pomaganiu innym, w naturalny sposób uczą się:

  • odkrywać i budować własne wartości, jednocześnie ucząc się patrzeć na otaczający ich świat,
  • pracować w zespole i wspólnie podejmować decyzje,
  • zrozumieć, w jaki sposób wydawanie, oszczędzanie i pomaganie innym są ze sobą powiązane,
  • pozyskiwać informacje i je analizować,
  • rozwijać krytyczne myślenie, słuchać i komunikować z innymi.

Młodsze dzieci zazwyczaj chcą poznawać, robić rzeczy, których jeszcze nie robiły. Możemy z powodzeniem wykorzystać i pobudzać tę naturalną ciekawość właśnie przez proste lekcje filantropii, np:

• Kieszonkowe. Zamiast zachęcać dzieci do odkładania pieniędzy do „świnki skarbonki”, dajmy im trzy słoiki, które po swojemu udekorują i oznaczą „wydatki”, „oszczędności” „pomaganie”. Następnie zasugerujmy, aby rozdzieliły swoje pieniądze pomiędzy te trzy słoiki. Dzieci uwielbiają obserwować, jak zwiększają się gromadzone przez nie pieniądze i czują się ważne, same wybierając, na co je wydadzą. To ćwiczenie uczy dzieci podstawowych umiejętności zarządzania pieniędzmi, a zarazem w prosty sposób wprowadza je w świat filantropii.

• Rodzinny dzień wolontariusza. Dzieci lubią wszystkiego próbować, robić rzeczy „własnymi rękami”. Wyznaczmy sobie rodzinny dzień wolontariusza i zaangażujmy się w akcję, projekt, który dzieciom sprawi przyjemność np. przygotowanie paczek świątecznych dla innych dzieci, wyprowadzanie psów w schronisku, podawanie posiłków w stołówce, z której korzystają osoby starsze. To tylko niektóre z pomysłów, możliwości są wprost nieograniczone.

Nastolatkowie zazwyczaj gotowi są do podjęcia bardziej wymagających zadań. Oto dwa proste przykłady, w jaki sposób można zachęcić ich do pomagania innym:

• Więcej niż kieszonkowe. Wykorzystując pomysł „trzech słoików”, możemy włączyć nastolatków w proces podejmowania decyzji, w jaki sposób pomagać –  gdzie, kiedy oraz jak dużo przekazać innym. Można np. zaproponować, aby dowiedzieli się więcej o akcjach, organizacjach społecznych, które wydają im się interesujące, a następnie przedstawili rezultaty swoich poszukiwań pozostałym członkom rodziny. Wówczas wraz z nimi możemy prześledzić zebrane przez nich informacje. Zadając dodatkowe pytania, możemy zwrócić im uwagę na rzeczy, o których nie pomyśleli, ucząc ich tym samym, w jaki sposób podejmować – czasem trudne – wybory.

• Wolontariat: Zachęćmy nasze nastoletnie dzieci, aby określili zagadnienie, problem społeczny, który ich interesuje, porusza, jest ważny. Następnie niech zaproponujmy, aby ofiarowali tyle swojego wolnego czasu wybranej przez siebie organizacji, ile uważają za stosowne. To będzie dla nich wartościowa lekcja odpowiedzialności i pracy zespołowej, a jednocześnie da im możliwość poznania nowych ludzi i włączenia się w działalność społeczną, która jest dla nich interesująca.

Jeżeli nie wybraliście jeszcze, w jaki sposób chcecie angażować się w działalność społeczną, rozważcie włączenie w ten proces swoje dorosłe dzieci. Poza prostym przekazaniem pieniędzy (poprzez darowiznę), jest kilka narzędzi, które mogą wam pomóc w prowadzeniu działalności filantropijnej zgodnie z waszymi wartościami i oczekiwaniami. Warto w szczególności przyjrzeć się  funduszom filantropijnym, fundacjom rodzinnym, gdzie dzieci mogą pełnić ważne funkcje, decydując o tym, w jaki sposób pieniądze przeznaczone na działalność filantropijną rodziny są wydawane. Dorosłe dzieci mogą również same odwiedzać interesujące was organizacje społeczne,  oceniać projekty społeczne, które uważacie za wartościowe. To będzie dobry punkt wyjścia do dyskusji o tym kogo jako rodzina chcielibyście wspierać, w działalność których organizacji społecznych inwestować – komu przekazać wasz dar.

Pomyślmy, co możemy zrobić dla innych – rodzinnie. Już teraz!?