Filantropia to moja pasja.

Filantropia to moja pasja

Moim celem jest, aby filantropia stała się jednym z trzech najważniejszych  – obok rodziny i działalności zawodowej –  obszarów w życiu przedsiębiorców i ich rodzin.

Wraz z zespołem doradzam, jak zaplanować i samodzielnie prowadzić działalność społeczną, wykorzystać dostępną wiedzę i narzędzia, wybrać organizację, której można zaufać. Wprowadzam młode pokolenie w świat filantropii. 

I wiesz co? Jestem w tym naprawdę dobra.

Największą radość sprawia mi, gdy filantropia staje się jedną z najbardziej satysfakcjonujących podróży w życiu osób, z którymi pracujemy. Daje radość, poczucie sensu, spełnienie.

Doradztwo

Doradzamy rodzinom biznesowym w planowaniu i prowadzeniu efektywnej działalności społecznej w oparciu o ich wartości, kulturę i zainteresowania.

Społeczność

Prowadzimy mastermindy i webinary,
gdzie filantropi mogą nawzajem inspirować się i wspierać w swojej działalności społecznej.

Wiedza

Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy
dla filantropów i organizacji społecznych. Współpracujemy z organizacjami biznesu, kancelariami, organizacjami non-profit, departamentami wealth management.

Narzędzia

Pomagamy budować fundusze filantropijne, zakładać fundacje. Tworzymy programy edukacyjne dla młodego pokolenia filantropów. Pomagamy w wyborze organizacji.

FILANTROPEA
łączy potrzeby

filantropów
z potencjałem
organizacji
społecznych

Łączę potrzeby filantropów z potencjałem organizacji społecznych.

Doradztwo

Doradzam rodzinom biznesowym w planowaniu i prowadzeniu efektywnej działalności społecznej w oparciu o ich wartości, kulturę i zainteresowania

Społeczność

Prowadzę mastermindy , webinary, gdzie filantropi mogą nawzajem inspirować się i wspierać w swojej działalności społecznej.

Narzędzia

Pomagam budować fundusze filantropijne, zakładać fundacje. Tworzę programy edukacyjne dla młodego pokolenia filantropów. Pomagam w wyborze organizacji.

Wiedza

Pracowałam dla filantropów i organizacji społecznych na wszystkich poziomach zarządzania. Współpracuję z organizacjami biznesu, kancelariami, organizacjami non-profit, departamentami wealth management.

Ja też dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem

Logo - Forum Darczyńców

Forum Darczyńców w Polsce zrzesza największe organizacje grantodawcze w kraju, członkini zarządu 2010-2017

Członkini Zespołu ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w Zakresie Działalności Społecznej i Obywatelskiej przy Kancelarii Prezydenta RP, 2010-2015

Transnational Giving Europe zrzesza największe europejskie stowarzyszenia i fundacje grantodawcze, ułatwia przekazywanie darowizn zagranicznych, 2007-2018, przewodnicząca 2015/2016

Social Impact Alliance in Central and Eastern Europe zachęca do tworzenia przyjaznego ekosystemu dla działalności filantropijnej w regionie, ekspertka

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych wdraża innowacyjny model wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, członkini Komisji Rewizyjnej

Międzynarodowa Wymiana Młodzieży prowadzi programy wolontariackie i organizuje międzynarodowe wymiany dla młodzieży na całym świecie, fundatorka polskiego przedstawicielstwa 1998-2001

Więcej informacji znajdziesz w moich kanałach społecznościowych