Nowe ulgi podatkowe na pomoc Ukrainie

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy Ukrainie wprowadza preferencje podatkowe dla osób fizycznych oraz prawnych, które chcą pomagać uchodźcom.

Od 24 lutego do 31 grudnia 2022 kosztem uzyskania przychodu będą koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn m.in na rzecz organizacji pożytku publicznego lub równoważnych organizacji na terytorium Ukrainy. Oprócz tego koszt uzyskania przychodów będą stanowić także koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia na ich rzecz. W obydwu przypadkach celem darowizn i świadczeń powinno być przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Dodatkowo koszty związane z darowiznami nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym (osoby prawne).

Tutaj więcej info. o preferencjach podatkowych, które wprowadza Ustawa oraz tekst Ustawy.