Filantropia oparta na zaufaniu, możliwa?

Coraz więcej filantropów, szczególnie młodsze pokolenie, chce budować partnerskie relacje z instytucjami, które korzystają z ich pomocy. Filantropię rozumianą jako transakcję, gdzie jedna strona oddaje część swojego majątku a druga z niego korzysta, uważają za archaiczną. Chcą, aby obie strony w tej relacji pozostawały zarówno „mistrzami” jaki i „uczniami”. Ta potrzeba budowania równowagi w relacji darczyńca – organizacja społeczna powoduje coraz większe zainteresowanie praktyką „trust based philanthropy” (filantropia oparta na zaufaniu), która kładzie nacisk na współpracę, współodpowiedzialność, empatię i przejrzystość w działaniu. Zakłada wieloletnie finansowanie organizacji jako takiej, nieograniczone do konkretnego projektu lub rodzaju kosztów.

Podejście to stało się popularne dzięki MacKenzie Scott, która przekazując wielomilionowe darowizny, podkreśla konieczność zaufania ludziom pracującym w organizacjach i umożliwia im swobodne korzystanie z przekazanych pieniędzy. To „podążanie za organizacją” oraz przekonanie, że ci którzy bezpośrednio pomagają ludziom w rozwiązywaniu ich problemów, wiedzą lepiej, zmienia sposób myślenia o pomaganiu i filantropii w ogóle.

Filantropii, którzy stosują praktyki trust based philanthropy często:

✅ Nie obarczają organizacji procesem due dilligence, biorą to na siebie.

✅ Są przygotowani do rozmowy – mają wiedzę o problemie, który rozwiązuje organizacja i jednocześnie są otwarci na inne punkty widzenia, podejścia, praktyki.

✅ Rozmawiają z organizacjami, aby dowiedzieć się co działa i w czym potrzebują pomocy, a nie po to aby poddawać ich kontroli i oceniać ich działalność.

✅ Są otwarci na wieloletnie finansowanie, nieograniczone do konkretnych projektów, co pozwala organizacjom na adaptowanie się do zmieniających się warunków i testowanie nowych rozwiązań.

✅ Nie oczekują perfekcji w działaniu, ale otwartości w komunikowaniu problemów, aby móc je wspólnie rozwiązywać.

Jakże inny efekt można uzyskać zmieniając po prostu jakość relacji z wybraną przez siebie organizacją!