Jak dobrze się rozstać?

Niektóre przyjaźnie trwają całe życie. Niektóre kończą się, a my idziemy dalej. Podobnie jest z relacją darczyńca-obdarowany. Zarówno darczyńcy jak i organizacje społeczne powinny mieć świadomość, że kiedyś ich współpraca dobiegnie końca i przygotować się na ten moment.

Stabilne źródło finansowania jest niezwykle potrzebne organizacjom – daje możliwość zatrudnienia kompetentnych pracowników, pokrycia kosztów pośrednich oraz wdrażania programów realizujących ich misje. Z drugiej strony stali darczyńcy mogą uzależnić organizację od swojego finansowania. Niektórzy beneficjenci mogą wręcz mieć poczucie, że ta pomoc im się po prostu należy. Powody, dla których darczyńcy decydują się na zakończenie relacji to zazwyczaj:

 • Zmiana priorytetów darczyńcy związana z rozwojem ich instytucji i nabywaniem doświadczenia; w przypadku biznesu – połączenie z inną firmą skutkujące zmianą strategii grantodawczej lub po prostu inna wizja nowego pokolenia właścicieli firmy (w firmach rodzinnych).
 • Zakończenie działalności filantropijnej – fundacji lub departamentu firmy odpowiedzialnej za działalność filantropijną
 • Niezadowolenie z efektów działalności beneficjenta
 • Zakończenie osobistej relacji darczyńca-obdarowany na skutek zmian personalnych w zarządzie jednej z instytucji
 • Ograniczenia budżetowe darczyńcy wywołane np. dekoniunkturą gospodarczą.

Decyzja darczyńców o zakończeniu finansowania może być bardzo dużym wyzwaniem dla organizacji. W głównej mierze zależy to od skali dotychczasowego wsparcia, czasu na znalezienie innych partnerów a także sposobu, w jaki decyzja ta została zakomunikowana. Największe wyzwania dotyczą zwykle konieczności pozyskania nowych źródeł finansowani, ograniczenia liczby pracowników, zamknięcia niektórych programów, sprostanie z oczekiwaniami zarządu organizacji związanych z zapewnieniem ciągłości jej działań i utrzymania jakości usług.

 • Decyzja o zakończeniu finansowania może być trudna także dla darczyńcy. Oto kroki, które mogą pomóc w dobrym zakończeniu relacji z obdarowaną organizacją:
 • Jasna, uczciwa, spójna komunikacja dotycząca powodów podjęcia tej decyzji o zakończeniu relacji oraz momentu, kiedy to nastąpi.
 • Współpraca z obdarowanym w celu przygotowania go na zakończenie finansowania i pomoc w pozyskaniu innych źródeł finasowania oraz chęć pomocy wzmocnienia jego zasobów, umiejętności, pozyskania partnerów.
 • Przygotowanie się na ewentualność podjęcia próby ze strony obdarowanego renegocjacji decyzji darczyńcy o zakończeniu finansowania
 • Okazanie uznania dla obdarowanego za jego wysiłki oraz efekty działalności osiągnięte dzięki otrzymanemu wsparciu.
 • Zrozumienie, że zakończenie relacji jest naturalną częścią relacji darczyńca-obdarowany i w rezultacie zdrowe dla organizacji i generalnie dla sektora non-profit.

Czasami najlepszym momentem, żeby zaplanować zakończenie relacji, jest jej początek. Ustalenie już na starcie wzajemnych oczekiwań dotyczących zarówno okresu zaangażowania oraz rozmiaru wsparcia może pomóc w późniejszym, dobrym zakończeniu współpracy.

Więcej informacji na temat zakończenia relacji obdarowany-fundator w niezmiennie aktualnej publikacji The Effective Exit opublikowanej przez GrantCraft.