Participatory grantmaking, co to jest?

Ci którzy mają zasoby, często nie mają wiedzy. Nikt nie wie więcej o problemach, które pragną rozwiązywać filantropii niż ludzie, którzy się z nimi borykają. Aby podejmować dobre decyzje, potrzebne są i zasoby i wiedza. Wydaje się oczywiste, choć praktyka filantropijna bywa różna.

Pieniądze to władza, a ta nieodłącznie związana jest z filantropią. Przejawia się w dostępie do informacji o możliwościach otrzymania dotacji, decyzjach kto je otrzymuje, aż po ocenę finansowanych inwestycji. Mimo że filantropi i ich fundacje od dawna wspierają partycypacyjne modele podejmowania decyzji, to sami rzadko je stosują. Do tego bowiem potrzebne jest oddanie kontroli, a to naturalnie wiąże się z ryzykiem. Wymaga zaufania.

„Participatory grantmaking” to model budowania równowagi w relacji darczyńca – organizacja społeczna. Odnosi się do przekazania odpowiedzialności za podejmowanie decyzji o finansowaniu – a także wypracowania kryteriów, które za nimi stoją – do konkretnych społeczności. Podejście to wynika z przekonania, że to właśnie te społeczności, znając lokalne potrzeby, wiedzą najlepiej, gdzie te środki powinny trafić. Ciekawym przykładem jest YouthBank, dający młodzieży prawo decydowania o przekierowywaniu pieniędzy na potrzebne działania w miejscach, w których żyją. Ten partycypacyjny model podejmowania decyzji jest od 20 lat realizowany przez YouthBank International w ponad 300. społecznościach na świecie. To świetny przykład, jak współpraca młodych ludzi z różnych środowisk może zapobiegać konfliktom oraz budować więzi i relacje oparte na zaufaniu.

Współpraca z przedstawicielami społeczności dotkniętych skutkami problemów, którym chcą zaradzić filantropi, wypracowywanie z nimi strategii, kto i w jakiej wysokości powinien otrzymać wsparcie, wymaga dużej wrażliwości i zaangażowania. Nie wszyscy są na to gotowi. Mimo wszystko warto już teraz znaleźć sposób na uwzględnianie ich głosu w strategiach i decyzjach o finansowaniu. Inaczej świat decyzje te wymusi. W zasadzie to już się dzieje, przejawiając w coraz większych oczekiwaniach względem przejrzystości prowadzonej przez filantropów działalności, odpowiedzialności za podejmowane decyzje i umiejętności budowania partnerskich relacji. Warto się na to przygotować, zawczasu.

Więcej o modelu participatory grantmaking TUTAJ.