Na wieczność czy na teraz?

Fundacja to najbardziej popularny wśród filantropów model prowadzenia działalności społecznej, w sposób zorganizowany. Na świecie powstaje ich coraz więcej. Jednocześnie filantropi często pomagają bez tworzenia swoich fundacji. W rzeczywistości w niewielkim stopniu transfer pieniędzy na cele społeczne przez nie się odbywa. Dodatkowo przewiduje się, że atrakcyjność tradycyjnego modelu fundacji wyposażonej w fundusz wieczysty (ang. endowment) będzie się zmniejszać. Młodzi filantropi wychowali się w świecie, gdzie nie ma już takiego zaufania do instytucji „tworzonych na wieczność”. Stąd coraz chętniej eksperymentują z innymi modelami, które w bardziej dopasowany sposób mogą realizować ich cele. Horyzont czasowy jest tu ważnym elementem.

Mimo że tworzenie fundacji z funduszem wieczystym jest ciągle popularne, coraz więcej filantropów zamierza cały swój majątek przeznaczony na działalność społeczną przekazać za swojego życia. Fundacja tworzona z konkretną datą zakończenia działalności (ang. spend-down foundation) jest pociągająca opcją. Chuck Feeney, współwłaściciel sieci sklepów wolnocłowych Duty Free Shoppers, mówił, że wizja końca dała mu nie tylko możliwość realizacji celów społecznych dla niego ważnych w sposób, który uznał za właściwy, ale też szansę obserwowania rezultatów i zmiany, którą inspirował. Feeney w 1982 r. utworzył The Athlantic Philanthropies. W 2020 r. jego fundacja przekazała ostatni grant z wartego ponad 8 mld dolarów majątku, który wykorzystał na działania przyczyniające się do zwiększania sprawiedliwości społecznej, budowania pokoju i przestrzegania praw człowieka.

Czy lepiej maksymalnie wykorzystać wszystkie dostępne zasoby, aby zaradzić pilnym wyzwaniom, przed którymi stają społeczeństwa na całym świecie teraz (np. kryzys klimatyczny), czy sukcesywnie odpowiadać na pojawiające się, często złożone i nawracające problemy społeczne?

Na to pytanie, każdy filantrop musi sobie odpowiedzieć sam, bo każdy decyduje, co chce zostawić po sobie – sam.

Warto zajrzeć do artykułu The importance of time horizons philanthropy.