Kobiety pomagają inaczej

Z raportu Women and Giving 2021 opublikowanego przez Fidelity Charitable wynika, że kobiety prowadzą swoją działalność społeczną w inny sposób niż mężczyźni. Badania przeprowadzone wśród amerykańskich darczyńców pokazują, że oprócz przekazywania pieniędzy, kobiety częściej są wolontariuszkami, przekazują pomoc niefinansową, kupują produkty firm odpowiedzialnych społecznie. Pandemia w widoczny sposób stała impulsem do większego zaangażowania, w szczególności wśród młodych kobiet.

Raport wskazuje także, że Millenialsi – w większym stopniu niż inne pokolenia filantropów – wykorzystują nowsze narzędzia i formy, które pojawiły się wraz z rozwojem mediów społecznościowych. Na znaczeniu zyskują też alternatywne możliwości inwestycji w przedsięwzięcia społeczne np. przedsiębiorczość społeczna, choć kobiety korzystają z nich w mniejszym stopniu. Widać to również i w Polsce – wspierający fundusze impactowe (ang. Impact funds) czy inicjatywy Venture Philanthropy to głównie mężczyźni.

Jednocześnie w USA zmiana w podejściu młodych kobiet do sposobu inwestowania pieniędzy w przedsięwzięcia społeczne jest zauważalna. Warto obserwować ten trend.

Raport dostępny jest TUTAJ.