Filantropia ma się coraz lepiej, na świecie.

Według raportu 2015 Paribas Individual Philanthropy Index średnio o 5 punktów procentowych (na 100 procentowej skali) wzrosła wartość darowizn przeznaczanych na cele społecznie na świecie. Europa, która odnotowała w ostatnim czasie znaczny wzrost aktywów przekazywanych na finansowanie różnorodnych celów filantropijnych (ze wskaźnikiem 55.5%), plasuje się tuż za USA (55.7%).

Badania zostały przeprowadzone wśród 400 osób zamożnych (High Net Worth Individuals) posiadających aktywa inwestycyjne na poziomie co najmniej 5 milionów USD z Europy, Azji, USA i Bliskiego Wschodu, w okresie październik – grudzień ubiegłego roku.

Najczęściej wybieranym przez filantropów celem społecznym jest ochrona zdrowia, wskazuje na to blisko 65% respondentów. Ochrona środowiska to priorytet dla 52% procent badanych, a edukację wskazało 42% respondentów. Raport pokazuje także główne motywacje, które skłaniają filantropów do dzielenia się swoim majątkiem – poczucie odpowiedzialności, chęć podzielenia się swoim sukcesem, altruistyczna potrzeba pomocy innym. Pobudki religijne są ważnym motywatorem na Bliskim Wschodzie.

Jednym z głównym trendów w działalności filantropów jest „impact investing”, czyli inwestowanie zaangażowane społeczne oraz „collaborative philanthropy” czyli wspólne finansowanie określonych przedsięwzięć społecznych. Jednocześnie w Europie 64% osób zamożnych widzi korzyści w dzieleniu się wiedzą i dobrymi praktykami, 60%  amerykańskich filantropów najchętniej inwestuje w przedsięwzięcia o charakterze ‘impact investing’, na Bliskim Wschodzie szczególnie ważne jest inwestowanie w projekty, które umożliwiają dotarcie do źródła problemu (61% badanych), a w Azji najczęściej wykorzystywanym narzędziem jest ‘collaborative philanthropy’ (59% badanych).

Jak się okazuje, biorąc pod uwagę złożoność problemów społecznych, wybór właściwego sposobu prowadzenia działalności filantropijnej jest dużym wyzwaniem. Stąd też większość filantropów uważa za nieodzowne korzystanie z rady ekspertów, doradców filantropijnych.

Cały raport to pobrania Tutaj.