Chcesz więcej, o wiele więcej?

O świętach Bożego Narodzenia już zdążyliśmy zapomnieć. O tym, że w tym czasie stajemy się zazwyczaj bardziej szczodrzy, również.

Końcówka roku to czas, kiedy wiele organizacji ciężko pracuje, aby pozyskać pieniądze, które zasilą ich budżety. Jednak pomimo, że są to niewątpliwie ważne dla nich środki, to większość z tych „około świątecznych” darowizn ma zdecydowanie jednorazowy charakter. Zazwyczaj też są nie do końca przez ofiarodawców przemyślane.

Darczyńcy, którzy chcieliby mieć pewność, że ich pieniądze rzeczywiście mogą coś zmienić, muszą podejść do filantropii w sposób przemyślany, zaplanowany. Strategiczny. Podobnie jak z każdą ważną decyzją dotyczącą inwestycji, spraw zawodowych czy osobistych , tak w przypadku filantropii również potrzebny jest plan, który określi, co chce się osiągnąć i jak można to zrobić najbardziej efektywnie. Oto cztery podstawowe elementy, które darczyńca powinien wziąć pod uwagę.

1. Włącz rodzinę i ustal, dlaczego działalność społeczna jest dla ciebie ważna. Ludzie angażują się z wielu różnych powodów – z wdzięczności, altruizmu, z powodów religijnych, potrzeby uznania, chcą pozostawić coś po sobie, sprostać społecznym oczekiwaniom, z poczucia winy, aby skorzystać z ulg podatkowych. Włączenie członków rodziny w ważne dyskusje dotyczące ich motywacji, stanowi pierwszy krok w przygotowaniu dobrego planu działalności społecznej, zbieżnego z wartościami i tradycją rodziny, jej zasobami.

2. Określ efekty jakich oczekujesz i skoncentruj się na zmianie, którą chcesz osiągnąć. Darczyńcy zazwyczaj angażują się w sprawy, które są albo zbieżne z ich wartościami i zainteresowaniami (np.  środowisko naturalne, prawa człowieka, sztuka, społeczność lokalna) lub mają doprowadzić do oczekiwanej zmiany (np. zwiększenie czytelnictwa, poprawa stanu zdrowia, rozwój edukacji). Skoncentrowanie się na wybranych zagadnieniach pozwala darczyńcom mieć większy wpływ na rozwiązanie problemu, który jest dla nich ważny. W konsekwencji działalność społeczna staje się dla nich bardziej satysfakcjonująca i stanowi motywację do jeszcze większego zaangażowania. Głębiej, nie szerzej– to mantra strategicznej filantropii.

3. Poszukaj najlepszych partnerów. Trudno jest dokonać wyboru spośród ponad 80 tys. zarejestrowanych w Polsce stowarzyszeń i fundacji. Jeszcze trudniej jest ocenić, które z nich rzetelnie i efektywnie realizują misje i cele, dla których zostały powołane. Przed przekazaniem darowizny sprawdź kondycję organizacji, doświadczenie jej liderów, w jaki sposób angażuje beneficjentów i partnerów, odpowiada na zmieniające się potrzeby społeczne oraz czy poddaje ocenie efekty swoich działań.

4. Dokonaj oceny i dostosuj działania. Prowadzenie działalności społecznej, której rezultatem jest rzeczywista i trwała zmiana społeczną, jest rzeczą trudną. Proste przekazanie pieniędzy nie wystarczy. Efektywna filantropia wymaga cierpliwości, konsekwencji w działaniu oraz chęci poddania ocenie nie tylko swoich sukcesów ale i błędów. Zmiany, nieoczekiwane wydarzenia, wymagają od darczyńców ciągłego uczenia się. Regularnie weryfikuj swój plan. Jeżeli uznasz że w nowych warunkach przyniesie to lepsze rezultaty, dostosuj działania.

W tym roku wznieś swoją działalność społeczną na wyższy poziom. Czas na strategiczną filantropię.