Bieda w Polsce ma twarz dziecka

Na tle pogrążonej w kryzyze Unii Europejskiej, Polska często chwalona była za utrzymujący się dodatni poziom PKB. Trudno jednak mówić o znacznym wzroście zamożności polskiego społeczeństwa, będąc jednym z najbardziej rozwarstwionych dochodowo krajów Wspólnoty. W końcu 2011 roku w skrajnej biedzie żyło aż 6,7% czyli około 2,5 mln Polaków. Istotną cechą biedy w Polsce jest jej juwenalizacja.

Artykuł ukazał się we francuskim magazynie SpécifiCITéS (2016/1, no 9).