Kiedy filantropia wzmacnia więzy rodzinne

Filantropia zazwyczaj spaja rodziny. Dzieje się to w naturalny sposób – poprzez włączanie dzieci w działalność społeczną rodziców.

Niektórzy w tym celu tworzą własne fundacje. Te często powiązane są z rodzinnym biznesem. Nie bez powodu. Dla pierwszego pokolenia przedsiębiorców fundacje (non-profit) – oprócz działalności społecznej – pełnią jeszcze inne ważne funkcje:
✅ pomagają wychowywać dzieci w duchu empatii i kształtować odpowiedzialne postawy społeczne; oraz
✅dają możliwość wdrożyć je w pracę rodzinnych firm i przygotowując do sukcesji – tych którzy wiążą swoją zawodową przyszłość z rodzinnym biznesem.

Istotną funkcją filantropii w rodzinach biznesowych jest jej potencjał konsolidacyjny – tworzy przestrzeń do spotkania i rozmowy, staje się narzędziem umacniania więzów rodzinnych. Łączy pokolenia. Często jest emanacją rodzinnych wartości, naturalnie ważnych dla rodzin biznesowych. Takie są wnioski raportu „Filantropia w Polsce. Jak angażują się przedsiębiorcy i ich rodziny”, który przygotowałam dla Fundacji EFCPolskiej Rady Biznesu.

Potwierdza to także badanie przeprowadzone w 11. krajach Europy Środkowo-Wschodniej przez Social Impact Alliance for CEE. “Unlocking Private Capital for Social Good in Central & Eastern Europe” to solidnie przygotowany raport na podstawie ponad 7,6 tys. wywiadów z przedstawicielami biznesu, sektora publicznego i organizacji non-profit. Stawia on pytania i daje rekomendacje, jak uwalniać potencjał filantropii m.in. w rodzinach biznesowych tworząc sprzyjające środowisko prawno-podatkowego, zwiększając zachęty podatkowych, zachęcając do budowania partnerstw instytucji różnych sektorów, czy edukacji młodego pokolenia.

To są wszystko ważne kierunki i jednocześnie doświadczenie pokazuje, że samo uwolnienie potencjału nie wystarczy. Trzeba jeszcze umieć go zagospodarować. Filantropia jest dziedziną, która wymaga kompetencji, profesjonalnych narzędzi w nie mniejszym stopniu niż biznes. I podobnie jak w działalności biznesowej, również w filantropii można się doskonalić.

Raport Social Impact Alliance for CEE pokazuje całą złożoność wyzwań, z którymi przychodzi nam się mierzyć i gdzie wiedza ta i kompetencje będą potrzebne.

Bardzo polecam lekturę tych dwóch raportów.
Również dlatego, że sama brałam udział w ich powstaniu😉