Dzieci zamożnych rodziców mają trudniej?

„Gdybym miał twoje pieniądze, nie miałbym na co narzekać” – to często słyszą ludzie zamożni. A im bardziej stają się zamożni, tym mniej czują się usprawiedliwieni, aby o swoich trudnościach mówić, bo to tak jakby narzekali. A kiedy jesteś bogaty, nie masz prawa na nic narzekać.
 
Dorastanie z dużą ilością pieniędzy może być wyzwaniem. Niełatwo jest dzieciom z zamożnych rodzin odnaleźć swoje miejsce, wykazać się i odnieść sukces na wzór swoich rodziców i ich dobrze prosperujących przyjaciół. Mając poczucie bezpieczeństwa, które daje im rodzinny majątek, rzadko doświadczają ryzyk, z którymi reszta świata na co dzień musi się mierzyć. Ma to swoje konsekwencje.
 
⚠ Zaburza obraz rzeczywistości – kiedy żyje się w swojej bańce, wśród osób sobie podobnych, trudno dostrzec, jak naprawdę wygląda życie większości ludzi. Gdy wszyscy wokół zgadzają się z twoimi pomysłami i przekonaniami, nie uczysz się i nie rozwijasz.
 
⚠ Chroni przed konsekwencjami – jeżeli nie ponosi się odpowiedzialności za swoje błędy, nie można się na nich uczyć. To właśnie w najtrudniejszych chwilach odkrywasz, kim naprawdę jesteś i do czego jesteś zdolny. Budujesz psychiczną odporność, która pozwala poradzić sobie w życiu i w trudnych chwilach.
 
⚠ Utrudnia budowanie wartościowych relacji – kiedy masz poczucie, ze nie jesteś zależny materialnie od innych, rzadziej prosisz o pomoc, nie uczysz się, że na innych można polegać. Z czasem coraz trudniej jest zaufać, bo nie łatwo stwierdzić, czy ludzie są przy tobie, bo cię lubią, czy jednak bo czegoś chcą. Strach przed byciem wykorzystanym zaczyna determinować sposób odnoszenia się do innych i do samego siebie.
 
⚠ Sprawia, że można zapomnieć, kim naprawdę jesteś – kiedy dorasta się w zamożnym domu, można łatwo nabrać przekonania o swojej „ważności”. Równocześnie wzrasta presja, aby „coś” osiągnąć. A gdy jest się tak bardzo skoncentrowanym na odniesieniu sukcesu, nierzadko dokonuje się wyborów, które godzą w twoje wartości. A za każdym razem kiedy to robisz, tracisz jakąś część siebie.
 
Zamożność daje ogromne możliwości niedostępne większości ludziom. Ale też jest obciążeniem, którego większość ludzi nie doświadcza. Uznaje je za „problemy bogatych”, którymi wręcz niemoralnie jest się zajmować. Z jednej strony słusznie bo miliony ludzi na świecie walczą, aby przeżyć. Z drugiej, miliony w dyspozycji tych właśnie osób mogą istotnie pomóc w rozwiązaniu problemów, z którymi boryka się świat.
 
Z nadzieją patrzymy na młode pokolenie. Wierzymy, że to inne spojrzenie na świat i jego wyzwania stanie się motorem zmian, które chcemy w nim widzieć. Filantropia jest jedną z możliwości zagospodarowania tego potencjału i kapitału. Zarazem daje możliwość nawiązania wartościowych relacji, prowadzenia trudnych rozmów o sprawach które mają znaczenie i buduje poczucie sprawstwa. Zaufanie do siebie – w gratisie😀