wskazanie kierunku

Organizacja warta moich pieniędzy? …jeszcze szukam

Współpraca z organizacją społeczną – niezależnie czy przekazujemy pieniądze, czas czy wiedzę – to inwestycja. Jak w przypadku każdej inwestycji, potrzebna jest pewność, że partner jest godny zaufania. Jego wybór to jedna z najważniejszych decyzji, którą podejmują filantropi. Od tego bowiem zależy, czy będą skuteczni. Nic więc dziwnego, że często poświęcają dużo czasu, aby tę właściwą organizację znaleźć. Zazwyczaj przyglądają się czterem elementom jej funkcjonowania: misji, procedurom, zespołowi i umiejętnościom budowania relacji.

Misja i cel
Najbardziej podstawową cechą skutecznej organizacji jest klarowność misji — czy wie co chce osiągnąć, w jaki sposób i dlaczego jest to ważne. Jeżeli potrafi swoją misję jasno komunikować i pracownicy, partnerzy, wolontariusze, darczyńcy rozumieją jej sposób działania, ma dużą szansę nieustannie jednoczyć ludzi wokół wspólnego celu.

Aby to się stało potrzebna jest jeszcze jedna rzecz – udowodnienie, że jest się potrzebnym, że prowadzone działania odpowiadają na rzeczywiste potrzeby ludzi lub wypełniają nisze, których inni nie zauważają lub nie potrafią zagospodarować. Do tego potrzebne są dane, liczby, raporty.

Wewnętrzne procedury i praktyki działania
Skuteczne organizacje społeczne mają trzy dobrze przemyślane obszary związane z funkcjonowaniem instytucji jako takiej, są to: finanse, zarządzanie oraz rozwój organizacyjny.

Warto zwrócić uwagę na 👉 najważniejsze źródła finansowania organizacji, 👉 procent budżetu jaki stanowią darowizny od osób prywatnych i firm, bo to one największą elastyczność, 👉 jakie są najpilniejsze potrzeby organizacji i sfinansowanie jakich kosztów zwiększyłoby jej skalę i możliwości działania… oraz 👉 czy organizacja w ogóle planuje swój budżet.

Nie da się dobrze działać bez zespołu. Pracownicy dobrze czują się w organizacji która ma jasne procedury zarządzania ludźmi, sposób podejmowania decyzji, zasady działania i kadencyjności zarządu oraz innych jej ciał, praktyki na wypadek zaistnienia konfliktów interesów. Mniejsze organizacje być może nie będą miały spisanych wszystkich zasad, ale powinny rozumieć konieczność i opracowania.

Skuteczna organizacja to też taka, która wie dokąd zmierza. Warto wiec sprawdzić czy ma plan działania i czy z niego korzysta oraz jak to wpływa na rozwój jej działalności i programów.  A także kto pracuje nad jego opracowaniem – zarząd czy również członkowie zespołu, eksperci, kluczowi partnerzy, a może i odbiorcy jej usług?

Zespół
Organizacja to ludzie – oczywista oczywistość:) Widać to szczególnie w organizacjach społecznych, które, aby realizować swoją misję, potrzebują zaangażowanego zespołu, wykwalifikowanych pracowników i wolontariuszy. Gdy brakuje zasobów, aby szkolić i inwestować w zespół, członków zarządu, to zawsze ma wpływ na jakość pracy. Skuteczność organizacji zależy od odpowiednio przygotowanych, wspieranych i wynagradzanych ludzi. To kosztuje. Wspierający ją darczyńcy muszą mieć tego świadomość.

Angażowanie do działania
Umiejętność mobilizowania i angażowania do działania – wolontariuszy, partnerów, także mediów – jest podstawową kompetencją organizacji społecznych, a na pewno powinna nią być. Dzisiaj już żadne działania, które trwale, systemowo zmieniają jakość życia ludzi, nie mogą być realizowane w pojedynkę. Do tego niezbędne są umiejętność współpracy, dopasowane narzędzia i właściwy know-how. Tylko organizacje, które potrafią znaleźć orędowników swojej sprawy, będą w stanie rzeczywiście zmienić życie tych, którym pomagają.

I jeszcze jedno – choć to powoli staje się nudne, bo i mówi się o tym przy każdej okazji. Najskuteczniejsze organizacje rzeczywiście mają w sobie otwartość na ciągłe uczenie się, zadawanie pytań, mierzenie się z oceną swojej pracy i wyciąganie z tego wniosków. Po prostu nie można być skutecznym, robiąc ciągle to samo, skoro wszystko dookoła się zmienia.

Jaka jest Twoja organizacja??

A jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie pytania warto zadać organizacji, z którą chciał/abyś nawiązać współpracę i jak interpretować odpowiedzi na nie, zapraszam do kontaktu!