Jak pomagają najzamożniejsi Polacy?

Najzamożniejsi polscy filantropii działają systematycznie:

Widziałem wiele przykładów zmarnowanych talentów i pogrzebanych szans. Pomoc świadczona okazjonalnie, choć przydatna, nie rozwiązywała problemów na zawsze. Poszukiwałem rozwiązań kompleksowych, które pozwoliłyby przywrócić ludziom wiarę w drugiego człowieka.

…dbają o bezpieczeństwo powierzonego majątku

Oczywiście bardzo ważne jest to dla nas (…), dlatego nie chcemy dawać osobom, które gdzieś się zgłoszą i znikną, raczej dokładnie sprawdzamy wszystkie przypadki. Chcemy wiedzieć, na co idą nasze pieniądze.

…chcą dzielić się swoim sukcesem:

To jest chyba coś takiego, taka potrzeba dzielenia się z tymi, którzy nie potrafią sobie poradzić.

…uważają, że konieczna jest zmiana postaw społecznych:

20 la temu, jak ktoś widział człowieka na wózku inwalidzkim, to się za nim dzieci oglądały, dzisiaj się to nie dzieje (…) I jak się przyzwyczaimy do ludzi na wózku, to będziemy innymi ludźmi

Dowiedz się więcej, przeczytaj raport Filantropia w Polsce. Jak pomagają najzamożniejsi Polacy?