FILANTROPIA
WIZJA
WARTOŚCI
STRATEGIA

Blog Agnieszki Sawczuk

Filantropia to bogaty i różnorodny obszar ludzkiej aktywności, miejsce gdzie pieniądze nabierają szczególnej wartości.

Moje ponad 20-letnie doświadczenie w rozwoju działalności społecznej w Polsce i zagranicą - liczne grono ciekawych ludzi, z którymi się spotykam oraz osoby, które wspieram w ich działalności filantropijnej - zainspirowało mnie do stworzenia przestrzeni do szerokiego dzielenia się swoją bogatą wiedzą i spostrzeżeniami w tym zakresie.

To miejsce w sieci przeznaczyłam na rozmowę o tym, co jest dla mnie ważne w kontekście filantropii - rozumiem ją jako planowe, systematyczne działanie na rzecz innych - a także przybliżenie formuły w jakiej funkcjonuje świat filantropów i osób, które korzystają z ich pomocy i wsparcia.

Choć nie do końca wiadomo, kto ją wymyślił i nikt nie sprawuje nad nią kontroli – Bitcon, nowa waluta zyskuje na popularności. Także wśród instytucji społecznych. Słusznie?

Czytaj więcej

Prawie wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej doceniają rolę działań społecznych, tworząc sprzyjające regulacje prawno-podatkowe. Zazwyczaj darczyńca – osoba indywidualna lub firma – przekazując darowiznę, ma możliwość skorzystania z odliczeń podatkowych lub innych udogodnień. Jednocześnie organizacja społeczna, otrzymując darowiznę lub prowadząc działalność gospodarczą, podlega zwolnieniom podatkowym. Sytuacja komplikuje się, gdy darczyńca przekazuje pieniądze lub inne aktywa organizacji, która znajduje się w innym kraju niż ten, w którym darczyńca ten prowadzi działalność.

Czytaj więcej

Podejmując decyzję o systematycznym wspieraniu działalności społecznej i chcąc przeznaczyć na ten cel środki finansowe, przyszli filantropii zazwyczaj myślą o założeniu własnej fundacji. Fundusze filantropijne oferują podobne możliwości działania, ale prowadzenie ich jest znacznie mniej uciążliwe i kosztowne.

Czytaj więcej

Zazwyczaj filantropii kojarzą się z osobami, które pragną, aby ich dzieło pozostało w pamięci następnych pokoleń, i żeby trwało. Jednocześnie obecnie coraz więcej filantropów nie chce myśleć w kategoriach „wieczności”. Nie zależy im, aby tworzone przez nich instytucje trwały „do końca świata i jeden dzień dłużej”. Wręcz przeciwnie chcą wydać wszystkie pieniądze przeznaczone na działalność filantropijną w określonym czasie. Dlaczego?

Czytaj więcej
Powrót do góry