FILANTROPIA
WIZJA
WARTOŚCI
STRATEGIA

Moje wartości

Bycie człowiekiem użytecznym, połączone z możliwością angażowania się w projekty, które przynoszą radość i satysfakcję – ma ogromne znaczenie dla mojego rozwoju osobistego i zawodowego. Pewność, że wspieram filantropów w sposób efektywny, dając im poczucie bezpieczeństwa i komfort współpracy, stwarza płaszczyznę do coraz szerszego propagowania idei dobroczynności i pozytywnych postaw ludzi, którzy mogą i chcą dzielić się swoim sukcesem.

W mojej pracy szczególnie cenię sobie to wszystko co sprawia, że współpraca z filantropami staje się przemyślaną i mądrą inwestycją w ludzi i ich społeczne pasje...

Inspirowanie innych do działania i zachęcanie do realizowania swoich zainteresowań i pasji, w oparciu o działalność społeczną jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji, a inicjowana w ten sposób zmiana społeczna nadaje sens mojej pracy.

Idea, która jest u źródeł każdego wartościowego projektu społecznego, oraz właściwe wykorzystanie posiadanych zasobów - czasu, umiejętności, środków finansowych -  stanowi dla mnie gwarancję osiągnięcia zaplanowanego celu społecznego.

Zaufanie i uczciwość jest dla mnie kluczowym elementem w budowaniu trwałych i wartościowych relacji, niezbędnych, gdyż na początku i na końcu każdego procesu stoi konkretny człowiek.

Profesjonalizm i rzetelność jest podstawowym standardem mojej pracy, oznaczającym kompetentne i odpowiedzialne wykonywanie powierzonych zadań.

Szacunek do ludzi pozwala mi docenić złożoność i różnorodność otaczającego świata oraz zaakceptować fakt, że każdy ma prawo do własnego oglądu rzeczywistości i wyboru życiowych priorytetów.

Powrót do góry