FILANTROPIA
WIZJA
WARTOŚCI
STRATEGIA

Blog Agnieszki Sawczuk

Filantropia to bogaty i różnorodny obszar ludzkiej aktywności, miejsce gdzie pieniądze nabierają szczególnej wartości.

Moje ponad 20-letnie doświadczenie w rozwoju działalności społecznej w Polsce i zagranicą - liczne grono ciekawych ludzi, z którymi się spotykam oraz osoby, które wspieram w ich działalności filantropijnej - zainspirowało mnie do stworzenia przestrzeni do szerokiego dzielenia się swoją bogatą wiedzą i spostrzeżeniami w tym zakresie.

To miejsce w sieci przeznaczyłam na rozmowę o tym, co jest dla mnie ważne w kontekście filantropii - rozumiem ją jako planowe, systematyczne działanie na rzecz innych - a także przybliżenie formuły w jakiej funkcjonuje świat filantropów i osób, które korzystają z ich pomocy i wsparcia.

Terminem, którym dzisiaj otwarte na zmiany przedsiębiorstwa określają swoje relacje z otoczeniem jest „corporate citizenship” (obywatelska postawa firm lub firma-obywatel). Postawa ta zakłada odpowiedzialność za wytwarzanie użytecznych dóbr i usług przy jednoczesnym prowadzeniu działalności zgodnej z prawem, etycznej, budującej dobro wspólne. To wielowymiarowe pojęcie oznaczające połączenie własnych korzyści i zysku dla udziałowców z zyskiem dla ogółu społeczeństwa.

Czytaj więcej

Niektóre przyjaźnie trwają całe życie. Niektóre kończą się, a my idziemy dalej. Podobnie jest z relacją darczyńca-obdarowany. Zarówno darczyńcy jak i organizacje społeczne powinny mieć świadomość, że kiedyś ich współpraca dobiegnie końca i przygotować się na ten moment.

Czytaj więcej

Bronnie Warre, pielęgniarka opiekująca się osobami terminalnie chorymi, spisała swoje wspomnienia z rozmów, które prowadziła ze swoimi pacjentami tuż przed ich śmiercią. Swoje spostrzeżenia o tym, czego ludzie najczęściej żałują, zamieściła w książce The Top Five Regrets of The Dying. A life Transformed by the Dearly Departing. Lista nie wydaje się zaskakująca. Większości z nas zależy, aby robić w życiu to, co uważa za ważne, interesujące, przepełnia nas radością i daje nam poczucie szczęścia.

Czytaj więcej

Kończą się wakacje. To dobry moment, żeby dobrze zaplanować końcówkę roku. Niech częścią tego planu będzie filantropia. Myślisz - na to mam jeszcze czas. Jak mówi chińskie przysłowie – najlepszy czas na zasadzenia drzewa był dwadzieścia lat temu.

Czytaj więcej
Powrót do góry